Dotacje UEPrzedsięwzięcie pn. „Komfortowe zautomatyzowane wyjście na dachy płaskie z funkcją doświetlenia pomieszczenia” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem realizacji inwestycji są prace B+R, których efektem będzie stworzenie innowacyjnego produktu - KOMFORTOWE ZAUTOMATYZOWANE WYJŚCIE NA DACHY PŁASKIE Z FUNKCJĄ DOŚWIETLENIA POMIESZCZENIA, co wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności firmy, jego potencjału technologii produkcji, a tym samym regionu oraz wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych. Efektem realizacji inwestycji będzie innowacyjny produkt umożliwiający stworzenie wyjścia na dachy płaskie budynku, a oferowany produkt będzie tańszy aniżeli podobny produkt obecnie oferowaciany na rynku.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi: 1 387 932,00 zł
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wynoszą: 1 128 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 852 619,04 zł
 
Okres realizacji przedsięwzięcia:
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 15-01-2018 r.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 28-02-2019 r.W zawiązku z realizacją ww. przedsięwzięcia firma Bausan Aluminium  Sp. z o.o. w trybie zasad konkurencyjności poszukuje dostawcy matryc do tłoczenia profili aluminiowych.  Z pełną treścią zapytania można zapoznać się pod poniższym linkiem :

Zapytanie na dostawę matryc     
Załączniki do zapytania : 
Zapytanie na dostawę matryc      Zapytanie na dostawę matryc

Informujemy, że wydłużony został termin przyjmowania ofert na  dostawę matryc do tłoczenia profili . O szczegółach informuje poniższe pismo

       Zapytanie na dostawę matryc


Poszukujemy również dostawcy form i matryc do produkcji uszczelek i elementów tworzywowych . Z treścią zapytania dotyczącego dostawy tych narzędzi można zapoznać się pod poniższym linkiem :

Zapytanie na dostawę matryc
Załączniki do zapytania :
Zapytanie na dostawę matryc      Zapytanie na dostawę matryc

Informujemy, że wydłużony został termin przyjmowania ofert na  dostawę narzędzi do wytłaczania uszczelek i nietypowych łączników oraz form wtryskowych do wykonania elementów tworzywowych. O szczegółach informuje poniższe pismo.

  Zapytanie na dostawę matryc

Na poniższych stronach przedstawiamy informację o wyniku postępowania ofertowego :

  Zapytanie na dostawę matryc

 Zapytanie na dostawę matryc
W ramach procedury rozeznania rynku z 15 lutego 2019 r. , ogłaszamy zapytanie, w celu rozeznania rynku  na przeprowadzenie testów na stacji do badań i prób

Zapytanie na dostawę matryc

Załączniki do zapytania :

Zapytanie na dostawę matryc     Zapytanie na dostawę matryc


W ramach realizowanego projektu, poszukujemy pracowników na stanowiska :

Zapytanie na dostawę matryc    Zapytanie na dostawę matryc

 

Kontakt
Telefon:+48 56 655 07 65
Fax:+48 56 655 07 66
E-mail: biuro@bausan.pl
BAUSAN ALUMINIUM SP Z O.O.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
Polska
| Zobacz na mapie |


NIP 956-218-65-00
REGON 34023365